Historie

Vodní mlýn v Rybníkách je poprvé zmiňován roku 1707. Současnou podobu dostal při hlavní stavební etapě, kterou datuje letopočet na průčelí – 1804. Jedná se o barokní budovu s mansardovou střechou, která je v současné době zapsána  v seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

Mlýn plnil svoji funkci do roku 1957, následně byl převeden do správy JZD Rybníky. Začal být využíván jako vinný sklep a prvním patře byly interiéry přebudovány na společenské prostory. Mlýn přestal být využíván v 90. letech, následně bez patřičné údržby docházelo k chátrání budovy, do objektu zatékalo a hrozilo prolomení krovu.

Po vrácení objektu rodině Drápalů v roce 2004 zahájil majitel Ctibor Drápal rozsáhlou rekonstrukci. Za pomoci a dohledu Památkového ústavu byla v letech 2009 – 2014 zajištěna a opravena střecha, vyměněna střešní krytina, opravena a dle dochovaných materiálů obnovena fasáda celé budovy.

Mlýn se tak stal opět dominantou obce Rybníky.

V současné době zde majitelé provozují Pohostinství ve mlýně, které Vám představujeme na těchto stránkách. Sklepní prostory jsou pronajímány firmě Vinařství Jaroslav Tichý.

Mlyn_hist